Валентин Ашомка, практикуючий юрист, радник уповноважений Верховною Радою України Комітетом з прав людини та недискримінації, експерт цивільного, земельного права – спеціально для Changers про прогалини досудового слідства в Україні:

Склалася в країні практика досудового слідства, яку на сьогоднішній день вже майже не подолати. Всією причиною, постала так-би мовити реформа до кримінального законодавства. Першочергово потрібно було досконало вивчити практику, яку ми мали, та практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), і тільки тоді розробити власну стратегію у подоланні прогалин та застосуванню нової системи у даній сфері права.

Сьогодні ми живемо в ті часи, коли швидкоплинно змінюється все життя, а разом із ним і населення.  Воно побудоване саме на тій платформі, без якої життя в цивільній державі неможливо. В ряді постійних змін в країні, ми стаємо учасниками зміни захисту наших безпосередніх прав, які порушуються не тільки з боку недобросовісного соціума, а й з боку держави,та відповідних органів, з якими доводиться боротися, але не завжди ця процедура є вдалою та захищеною.

Саме на досудовому етапі ми зіштовхуємося із проблемою захисту наших прав з боку держави, яка вкрай нехтує своїм обов’язком, зловживаючи ним. Коли
торкається питання розслідування тієї чи іншої ситуації на досудовому етапі, державні органи(слідчі) вкрай не мають бажання займатися безпосередньо прямими обов’язками, тому що знають, що їм за це нічого не буде. Свого роду безнаказаність, а саме в розділі про строки слідства,де прямо можуть супроводжуватися затягуванням справи. Пішла така свого роду тенденція, що супроводжується корупційними елементами та кумівством.

Структура побудована таким чином що скарги розглядає той же орган на якого по суті і скаржишся. І коли мова заходить про правозастосування та трактування законодавства,ми як правники відразу помічаємо  безліч прогалин в законах, яких майже неможливо перекрити іншими статтями. Ось чому права людини, не захищаються у повному обсязі та немає змоги вийти на той Європейський успіх по застосуванню норм права. І всі ці всі реформи по законодавству це тільки формальність, яка призводить до ліквідації самого правового статусу держави.